Persoonsgebonden Leasebedrag

Door: Daniel Tobón Arango

Om de concurrentiepositie in de leasemarkt te verbeteren richten leasemaatschappijen zich voornamelijk op het realiseren van kostenbesparingen. In dit artikel wordt een mogelijke methode beschreven waarmee leasemaatschappijen data kunnen gebruiken om dit te bewerkstelligen.

Belangrijke kostenposten voor leasemaatschappijen worden gevormd door de reparatie en onderhoud van de autovloot. Daarmee zijn de kosten sterk afhankelijk van zowel het type auto als van de autogebruiker. Desondanks worden de eigenschappen en rijstijl van een autogebruiker niet meegenomen in het leasebedrag. Het introduceren van een persoonsgebonden leasebedrag kan voordelen opleveren voor zowel een leasemaatschappij als haar klanten, aangezien risico’s beter afgedekt kunnen worden.

Persoon specifieke prijzen en premies zijn bezig aan een opmars. Deze trend wordt gedeeltelijk gedreven doordat organisaties steeds meer nieuwe mogelijkheden zien die door data wordt geboden. Recentelijk zijn in Nederland al persoonsgebonden autoverzekeringen geïntroduceerd. Verzekerden plaatsen een chip in de auto die de rijstijl registreert en aan de verzekeraar rapporteert. Wanneer de autogebruiker in het afgelopen kwartaal veilig heeft gereden wordt deze het volgende kwartaal beloond met een korting op de premie. Bij het aanbieden van een dergelijke korting geldt natuurlijk dat de verzekeraar lagere kosten verwacht doordat de verzekerde veilig rijdt en daarmee minder kans heeft om schade te veroorzaken. Deze nieuwe vorm van verzekeren wordt ook onderzocht in de zorgverzekeringswereld, bijvoorbeeld door klanten met een gezondere levensstijl te belonen met lagere premies.

Ondanks dat deze vorm van verzekeren nog in de kinderschoenen staat, is het gebruiken van persoonlijke data voor prijsbepalingen niet nieuw. Autoverzekeraars gebruiken al jaren bijvoorbeeld postcodes van hun klanten om een inschatting te maken van risico’s op schade en inbraak. Andere bekende voorbeelden zijn het bonus-malus systeem en het doorrekenen van hogere premies aan jongeren.

Huidige Situatie

Om te begrijpen hoe persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor het berekenen van een leasebedrag is het belangrijk om te weten hoe het leasebedrag normaliter berekend wordt. In de meeste gevallen hebben werknemers en/of werkgevers de mogelijkheid om zelf een leaseauto te kiezen. Door de werkgever wordt vaak een op financiële overwegingen gebaseerde lijst met keuzemogelijkheden opgesteld. Vervolgens kiest de werknemer een leaseauto uit deze lijst, veelal gebaseerd op een combinatie van persoonlijke voorkeur en financiële overwegingen (bijtelling).

De eerste selectie gebeurt dus op basis van het maandelijkse leasebedrag dat de werkgever aan de leasemaatschappij betaalt. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van verschillende factoren, zoals de restwaarde (in de vorm van afschrijvingen), rente, motorrijtuigenbelasting, (verwachte) reparaties, onderhoud en verzekeringen. Daarnaast hangt het leasebedrag af van het aantal kilometer dat de gebruiker verwacht te gaan rijden. Dit heeft met name invloed op de verwachte reparaties, onderhoud en banden (ROB) kosten. Directe factoren (meer kilometers is meer onderhoud) en indirecte factoren (meer kilometers is meer kans op schade) spelen hierbij een rol.

De meeste factoren reflecteren (financiële) risico’s en zijn afhankelijk van het type en model auto. Leasemaatschappijen maken daarom gebruik van historische data om de verwachte kosten per model en type auto in kaart te brengen.

Naast de hierboven genoemde factoren zijn er ook andere, meer persoonlijke factoren die van invloed kunnen zijn op de gereden schade. Een belangrijk voorbeeld is rijervaring. Zo wordt over het algemeen aangenomen dat mensen met meer rijervaring minder schade veroorzaken.

Persoonsgebonden Leasebedrag

Bij het berekenen van leasebedragen wordt momenteel rekening gehouden met auto specifieke factoren terwijl bepaalde karakteristieken van de gebruiker ook van groot belang zijn. Iedere auto gebruiker heeft een persoonlijk risicoprofiel die het product is van persoonlijke eigenschappen, rijverleden en het type gebruik. Het niet meenemen van deze factoren is inefficiënt. Een klant met een laag risicoprofiel betaalt mogelijk meer dan nodig is. Een klant met een hoger risicoprofiel kan daarentegen wellicht beter af zijn met additionele verzekeringen of een stevigere auto.

Om persoonlijke eigenschappen mee te nemen in het leasebedrag moet eerst een relatie worden gevonden tussen de eigenschappen en het risicoprofiel van de autogebruiker. Hiervoor kan het verband tussen de verschillende eigenschappen en historische kosten (door reparaties en/of onderhoud) onderzocht worden. Met de factoren die een significant effect hebben op de kosten kan voor iedere autogebruiker een voorspelling gemaakt worden van de verwachte onderhoud- en reparatiekosten. Deze kunnen vervolgens worden meegenomen in het leasebedrag.

Door de significante factoren mee te nemen in de berekening van het leasebedrag worden de verwachte kosten nauwkeuriger doorgerekend. Dit leidt tot een betere inschatting van risico’s, kostenbesparingen en een persoonlijkere (en mogelijk scherpere) aanbieding voor de klant.

De klant…

… kan een lager leasebedrag worden gevraagd omdat de leasemaatschappij lagere reparatie- en onderhoudskosten kan verwachten. (laag risicoprofiel)
… kan alternatieven worden geboden waarmee risico’s worden ingedekt. Voorbeelden zijn stevigere auto’s of extra verzekeringen. Hiermee wordt ingespeeld op hogere reparatie- en onderhoudskosten. (hoger risicoprofiel)

De leasemaatschappij…

… dekt risico’s af en kan kosten beter voorspellen
… kan kosten besparen doordat beter wordt ingespeeld op reparaties en onderhoud
… heeft kans op meer afzet door scherpere prijsstellingen.

Vervolg

Een dergelijke grote verandering in de prijsbepaling kan echter niet zomaar doorgevoerd worden. Ten eerste moet onderzocht worden hoe de verschillende betrokken partijen zullen reageren. Prijsverschillen hanteren voor verschillende groepen mensen kan gepaard gaan met ethische bezwaren. Dit kan leiden tot regulaties die een persoonsgebonden leasebedrag onmogelijk maken. Europese regelgeving verbiedt verzekeraars bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen bij het berekenen van overlijdensrisicoverzekering premies. In welke mate vergelijkbare regelgeving van invloed is op persoonsgebonden leasebedragen staat nog open en moet onderzocht worden. Het is daarnaast belangrijk dat klanten goed geïnformeerd worden. Groepen klanten met een hoog risicoprofiel kunnen weg schrikken als ze niet goed geïnformeerd zijn. Dit vereist goede marketing en een goede voorlichting van accountmanagers.

Het is ook van belang dat er voldoende data, van een goede kwaliteit beschikbaar is om de relatie tussen de verschillende persoonlijke factoren en het risicoprofiel van een autogebruiker bloot te leggen. Middels een kort vooronderzoek kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht welke data reeds beschikbaar is en welke nog ontbreekt. Daarbij moet opgemerkt worden dat het niet noodzakelijk is dat die data van de leasemaatschappij zelf is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een samenwerkingsverband aan te gaan met een autoverzekeringsmaatschappij die over aanvullende of betere data beschikt.

Het introduceren van een persoonsgebonden leasebedrag heeft potentie om van een onschatbare waarde te zijn voor leasemaatschappijen en haar klanten. Wanneer de introductie van een persoonsgebonden leasebedrag een succes blijkt wordt ook hier weer de onschatbare waarde van data bewezen.

2019-03-05T10:44:48+01:0023 april 2017|Tags: , , , |