Data Assessment2019-06-27T19:36:24+01:00

“Data is er altijd geweest, maar maakt een exponentiële groei door waardoor een andere benadering en andere vaardigheden noodzakelijk zijn”

Data is overal en in steeds grotere hoeveelheden en vormen beschikbaar, publiekelijk maar ook binnen organisaties zelf. Men begint de potentiële (meer-)waarde uit het ontsluiten van informatie en het creëren van inzicht vanuit data steeds meer te onderkennen. Toonaangevende organisaties beseffen reeds de significantie van data voor hun businessmodellen en concurrentievoordeel. Wij geloven dat organisaties zich in hoog tempo en continu moeten aanpassen aan veranderende klantbehoeften, technologische mogelijkheden, risico’s en trends vanuit de markt. Hierdoor zijn analytische vaardigheden om data te doorgronden en daar waarde uit te creëren niet enkel meer een concurrentievoordeel maar absoluut noodzakelijk om te kunnen overleven.

Steeds meer organisaties geven data een prominente plek in hun strategie en overall bedrijfsvoering. Data teams worden opgezet en aan nieuwe of bestaande afdelingen en services toegevoegd. Soms organisch, soms aan de hand van een zorgvuldig opgezet plan. ‘Data intelligence’ is de verzamelnaam voor alle activiteiten rondom het thema data, maar onderscheidt zich van bijvoorbeeld business intelligence door de vooruitblik naar de toekomst en het voorspellende vermogen wat hiermee gepaard gaat, dit laatste is weer een enabler voor nieuwe producten en diensten. Feit is dat data intelligence voor veel organisaties nieuw terrein is. Data is er altijd geweest, maar maakt een exponentiële groei door waardoor een andere benadering en andere vaardigheden noodzakelijk zijn. Juist daarom kan succesvolle inbedding en bijbehorend resultaat binnen de organisatie complex zijn en zelfs niet de gewenste resultaten opleveren.

 • Het implementeren en ontwikkelen van de data intelligence capabilities (mensen, tools, technieken, processen)
  • Het aantrekken en inzetten van de juiste medewerkers
  • De optimale invulling van het data intelligence team
  • Het borgen van processen rondom data intelligence
  • Het selecteren van de juiste technische tools en middelen
  • Etc.
 • Het gericht en snel leveren van businesswaarde
 • Het belang van data intelligence intern voldoende borgen en uitdragen
 • Het borgen van processen rondom data intelligence
 • Het meten van de toegevoegde waarde van data intelligence

Kortom: om data intelligence binnen de bestaande bedrijfsvoering door te voeren is het voor organisaties essentieel te weten wat het niveau van data intelligence binnen de organisatie is en of ze hiermee aan de norm voldoen. Wij helpen organisaties inzicht te verkrijgen in deze onderwerpen door een data assessment uit te voeren in de vorm van een data intelligence scan.

“Enkel naar de data intelligence afdeling kijken is niet voldoende; wij kijken naar inbedding binnen de totale organisatie en strategie”

Een data assessment is relevant voor organisaties in iedere fase: zowel organisaties die al data capabilities hebben ontwikkeld als organisaties die nog in de planfase zitten hebben baat bij een data assessment. Op een zowel strategische als tactische manier helpt ons data assessment organisaties de huidige status op het gebied van data intelligence in relatie tot de belangrijkste doelen en uitvoerbare verbeteringen te beoordelen. Enkel naar de data intelligence afdeling kijken is niet voldoende; wij kijken naar inbedding binnen de totale organisatie en strategie. Dit doen we met een frisse en objectieve blik van buitenaf en door de unieke combinatie van ervaring binnen verschillende disciplines. Hierdoor bekijken wij het vraagstuk vanuit zowel een data als organisatiekundig perspectief, waar way of working, aansluiting bij waardeketens (strategie) en organisatie transformatie een belangrijke rol in spelen.

Aan de hand van het data assessment kijken wij vanuit diverse (gerelateerde) invalshoeken en geven een helder beeld van de actuele situatie en het verbeterpotentieel (gerelateerd aan de bedrijfsdoelstellingen). Een overkoepelende data intelligence scan levert meer dan alleen ‘een score’ op verschillende onderdelen op en helpt organisaties betere en snellere beslissingen te maken, doordat er een roadmap ontstaat voor verdere ontwikkeling.

De uitkomsten van ons data assessment geeft inzicht in het verbeterpotentieel en biedt praktisch en concreet advies voor een vervolgstap

Voor ons data assessment hebben wij een data intelligence scan met ons eigen maturity model ontwikkeld. Hierin ligt de focus op vijf verschillende thema’s die sterk met elkaar in relatie staan:

Vijf thema's data assessment

Per thema brengen wij in kaart wat het niveau van data intelligence er op dit aspect is binnen de organisatie. Dit kunnen we onder andere doen aan de hand van een quick scan (doorlooptijd maximaal twee weken), waarbij we ons concentreren op de hoofdlijnen en belangrijkste knelpunten. Hiervoor zetten we verschillende middelen in zoals interviews, observaties, analyse van gerealiseerde producten/diensten (waarde), documentenonderzoek en vragenlijsten, maar zullen we ook in de praktijk meelopen.

De uitkomsten van ons data assessment geeft inzicht in het verbeterpotentieel en biedt praktisch en concreet advies voor een vervolgstap. De scan geeft bevestiging of een organisatie op de goede weg zit, maar geeft ook handvatten voor een verbeterplan of stappenplan om data intelligence een bestendige plaats in de organisatie te geven.

Naast de quick scan bieden wij ook praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het opstellen of verbeteren/aanscherpen van een plan van aanpak om data intelligence verder te ontwikkelen binnen een organisatie, uiteraard kunnen wij organisaties ook begeleiden bij de uitvoering van een dergelijk plan om tot een volgend niveau te komen in lijn met de ambities.

Wij bundelen onze krachten

De visie van de L&vS Group is gericht op actuele ontwikkelingen, die voor organisaties op dit moment grote impact hebben en toekomstige ontwikkelingen die impact gaan hebben. De drie onderdelen van de L&vS Group geven daar invulling aan en tussen deze onderdelen speelt synergie een grote rol.

 • Quantics is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties op het gebied van kwantitatieve analyse en ontsluiten van informatie, ofwel data science. Wij zijn binnen het domein van data consultancy gespecialiseerd op de gebieden Business Intelligence, Forecasting & Modelling en Customer Insight.
 • BluPoint is van mening dat consultancy & change management direct resultaat voor haar klanten moet opleveren. Dat betekent dat zij niet alleen graag een strategie of advies uitwerken, maar ook daadwerkelijk de regie willen voeren over de implementatie tot en met het resultaat (de business waarde) voor haar klanten: van initiatie tot en met realisatie.
 • Adaptif helpt organisaties op integrale wijze zich aan te passen aan de veeleisende omgeving en helpt hen daarmee hun slagkracht significant te vergroten. De kracht van Adaptif ligt dan ook in deze integrale aanpak en haar ervaring. Ze werken vanuit de overall business doelstellingen van de betreffende organisatie.