Loading...
Home2019-06-13T09:00:37+01:00

Waarom Quantics?

Omdat wij onze opdrachtgevers helpen om waarde uit data te halen!

Quantics gelooft dat organisaties zich moeten kunnen aanpassen aan onder andere consumptieve veranderingen, risico’s en trends vanuit de markt. Hierdoor is beschikking hebben tot analytische vaardigheden om data te doorgronden niet enkel meer een concurrentievoordeel maar noodzakelijk om te kunnen overleven. Wij spelen hierop in door organisaties de expertise van onze econometrisch en artificial intelligence geschoolde consultants aan te bieden.

Maar ook regels en wetgeving leggen steeds meer druk op het hebben van deze data analyse vaardigheden. Onder andere om te voldoen aan veranderende en toenemende rapportage eisen. Dit betekent dat organisaties niet alleen zelf meer data en informatie genereren, maar ook snel grote hoeveelheden data en informatie van buitenaf moeten kunnen verwerken. Dit vraagt om vaardigheden die tot voor kort voor veel organisaties nog niet of nauwelijks relevant waren. Echter geldt voor veel organisaties dat ze nog steeds niet (goed) over deze schaarse kennis en vaardigheden beschikken.

Er is sterk analytisch vermogen nodig om grote stromen data om te zetten naar bruikbare en waardevolle inzichten voor een organisatie. Hierbij kun je denken aan datastromen ten behoeve van consumptief gedrag van klanten, financiële risico’s en jaar- en kwartaalwerk. Online content zoals click streams, social media gegevens en andere digitale gedragspatronen zal in de toekomst sterk blijven groeien en biedt voor steeds meer organisaties ongekende mogelijkheden. Door deze gegevens op een juiste manier te analyseren kan een organisatie de klantbehoefte duidelijker en tijdiger identificeren. Hier kan op worden ingespeeld door de aangeboden diensten en producten verder te ontwikkelen en/of andere diensten en producten aan te bieden. Hierdoor wordt vraag en aanbod steeds beter en sneller op elkaar afgestemd.

Quantics is onderdeel van de L&vS Group

L&vS Group